Objectbeveiliging

Met objectbeveiliging bedoelen wij het beveiligen van uw kantoor, gemeentelijke instellingen, (bouw)terreinen, bedrijfspanden, vakbeurzen, scholen én uw personeel onder en buiten werktijd.

Het beveiligen en bewaken van objecten is een intensieve opgave. Deze belangrijke taak vraagt dan ook het uiterste van onze mensen qua oplettendheid, flexibiliteit en inschattingsvermogen. Onze mensen hebben dan ook een pro-actieve `hands-on` houding waarmee het prettig samenwerken is.

In de functie van objectbeveiliger houden wij toezicht op - en controleren wij de veiligheidsaspecten van - het object. De medewerkers van Wielders Security verrichten toegang- en uitgangscontroles op zowel personen als goederen. Onze mensen zijn continu alert op calamiteiten en rapporteren onregelmatigheden en alles gaat natuurlijk in samenspraak met de opdrachtgever én volgens alle veiligheidsnormen en noodplannen.

Buurtsurveillance

Buurtsurveillance is een aanvullende vorm van beveiliging voor woonwijken. Een professioneel beveiligingsteam van Wielders Security is zichtbaar aanwezig met actieve surveillancecontroles in uw wijk, op de door u gewenste tijdstippen (bijvoorbeeld 's nachts en in het weekend). Terwijl u ligt te slapen, waken wij over uw buurt. Onraad, schade en criminaliteit worden tijdig gesignaleerd en van directe reactie voorzien. Buurtsurveillance zorgt voor veiligheid in uw woongebied.

 

Hondenbrigade

Bewaking met behulp van een gecertificeerde hond werkt zeer preventief. De gediplomeerde hondengeleiders staan garant voor een deskundige inzet van hun door en door getrainde viervoeters. 

Bij grote evenementen is de beveiliging vaak de verantwoording van de organisatie. Daarmee is men direct verantwoordelijk voor het controleren van grote groepen mensen die allemaal willen genieten van een dagje uit. De toegangscontrole kan hierbij een probleem zijn. Door gebruik te maken van de hondengeleiders van Wielders Security heeft u een belangrijk voordeel waarmee u de menigte op een nette maar toch dwingende manier de juiste richting uit kunt begeleiden. Tevens kunnen de hond en zijn geleider een veel groter gebied controleren, zoals de afscheiding tussen het evenementengebied en openbare weg. Een andere inzet van de hondenbrigade kan zijn, deze te gebruiken voor het beveiligen van terreinen en gebouwen.

Receptiediensten

Receptie en Portiersdiensten zijn het visitekaartje van uw bedrijf en het eerste contact met bezoekers, klanten en personeel namens uw organisatie. Door de inzet van Wielders Security medewerkers zal uw bezoek op een nette manier ontvangen worden en blijven mogelijke ongewenste bezoekers buiten de deur. Door onze medewerkers zal altijd de veiligheid van u, uw bedrijf én haar bezoekers gewaarborgd zijn.

Bike PatrolSuswachten

Wat is Suswachten?

De term Suswacht is afgeleid van het werkwoord "sussen". Kort gezegd is dit ook precies de taak van de Suswachten: zij spreken bezoekers in het uitgaansgebied , op hangplekken en in en rondom het centrum aan op een sussende wijze en trachten op deze manier het gedrag van de horecabezoekers positief te beïnvloeden en escalatie te voorkomen. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met en onder aansturing van de politie. De inzet van de Suswachten is AANVULLEND op de inzet van de politie en komt onder geen beding in de plaats van inzet van de politie.

Daarvoor is goede communicatie tussen de genoemde partijen onontbeerlijk. Portiers, suswachten en politie moeten elkaar te allen tijde kunnen goed en snel kunnen bereiken. Er moeten strikte afspraken over inzet en benadering van het publiek worden gemaakt. Een goede aansturing van de suswachten door de politie is essentieel, evenals (morele en fysieke) steun van de suswachten door de politie.

Risico's zijn vooral gelegen in het feit dat de suswachten geen bevoegdheden hebben. Hierdoor wordt een zwaar beroep gedaan op hun sociale vaardigheden. Een suswacht is bij voorkeur iemand die overwicht heeft en die verbaal sterk is. Hij is in staat risicosituaties in te schatten en om te gaan met personen die onder invloed zijn. Hij moet daarbij altijd de-escalerend op kunnen treden.

Persoonsbeveiliging

Heeft u VIP’s te gast of wenst u zelf bescherming voor een periode? Wielders Security zorgt hiervoor. Wij leveren chauffeurs, persoonsbegeleiders en zorgen voor een optimale bescherming en privacy voor u en/of uw gasten. Privacy en veiligheid staat bij ons hoog in het vaandel en wij zullen er alles aan doen om die privacy en veiligheid voor u te behouden.

 

Evenementenbeveiliging

Het succes van een evenement, grootschalig of op kleinere schaal, hangt af van het feit of de sfeer bewaakt wordt, alles ordelijk verloopt en het publiek zich veilig voelt.

Wielders Security heeft door de jaren heen veel ervaring en een uitstekende reputatie opgebouwd in de beveiliging van evenementen. Aanwezig wanneer het moet, onopvallend wanneer het kan. 

 

De discrete aanwezigheid, het correcte optreden, de verzorgde en nette uitstraling en het gevoel voor etiquette van onze beveiligingsmensen worden hoog gewaardeerd. Bovendien bieden wij een unieke meerwaarde bij de aanvraag van vergunningen vanwege onze goede relatie met gemeente en politiekorpsen.

 

Coffeeshops

Bij de coffeeshops werken wij al enkele jaren. We zorgen daar voor handhaving en veiligheid in en om de coffeeshop, en zorgen dat de buurt geen hinder en/of overlast heeft van de klanten.

Taken die o.a. worden uitgevoerd zijn:

 • Verkeer door laten lopen zonder oponthoud
 • Goed parkeren, niet op stoep etc.
 • Stilstaande auto's motoren uit, geen luide muziek aan
 • Fietsen plaatsen op aangewezen plaatsen
 • Luidruchtige klanten bedaren
 • Leeftijd controleren
 • Klanten verwelkomen
 • Niet in de omgeving van de coffeeshop blowen op straat ivm klachten van de buurt (voorbeeld ervan: als men een slaapkamerraam open heeft staan, komt de wietlucht bij de mensen binnen enz.)
 • Afval niet op straat wordt achtergelaten
 • Goede contacten met de buren houden, of alles naar wens is. Zo ook met de wijkagent
 • Zorgen dat er in de buurt niet gedeald wordt (doorverkoop van softdrugs aan jongeren)
 

Horecabeveiliging

Horecabeveiliging is tegenwoordig een normale verschijning in het uitgaansleven. Van clubs, cafe’s tot aan een Schouwburg wordt hier gebruik van gemaakt. Zelfs bij eetgelegenheden, partijen en feesten wordt een horeca portier en/of als gastheer/gastvrouw ingezet om de order en rust te laten bewaren.

Wielders Security kan beveiligers leveren welke ten allen tijden streven naar een geweldloze oplossing om escalatie te voorkomen. Veiligheid begint bij een goed deurbeleid. Samen met de horecaondernemer bepaalt Wielders Security welk deurbeleid wordt toegepast bij deze specifieke horecagelegenheid.

 

Verkeersregelaars

In vele dagelijkse situaties wordt een beroep gedaan op verkeersregelaars. Bijvoorbeeld bij grote publieks-evenementen, scholen, stadsfeesten, recreatiegebieden of uitgaansgebieden.

Op ieder punt waar verkeer ontregeld dreigt te worden door een buitengewone situatie of waar verkeer omgeleid dient te worden, kan een ervaren verkeersregelaar uitkomst bieden. Door de opvallende kleding, zelfverzekerd handelen, en doortastend optreden “dwingen” onze verkeersregelaars het verkeer zijn of haar aanwijzingen op te volgen.

Brandwacht

Brandwachten hebben als hoofdtaak om iedere vorm van brandgevaar te minimaliseren. De brandwacht wordt ingezet op objecten, en evenementen waar speciale eisen gesteld worden omtrent kennis van brandpreventie en brandbestrijding, gevaarlijke stoffen, ontploffingsgevaar, ect. De brandwacht is gekwalificeerd om bij calamiteiten als brandwacht/brandweerman repressief op te kunnen treden.

 

Ook kunnen we U onder andere van dienst zijn met:

 • Winkel surveillance
 • Havenbeveiliging
 • Hotelbeveiliging
 • Casino-/Amusementenhalbeveiliging
 • Receptendienst
 • Gastheer / Gastvrouw voor bruiloften en partijen
 • Schoolbeveiliging
 • Sportclubsbeveiliging
 • Neem contact op voor de overige mogelijkheden of voor informatie!